_ _ _ _ _ _   _
_
ylabs
_
 
_   _
_ banner banner _   _
_ _
acasa >> servicii >> audit de securitate
_
_ _

Serviciile de audit asigurate de specialiştii noştri sunt concepute pentru a verifica riguros, obiectiv şi în ansamblu, sistemul informatic al companiei dumneavoastră din punct de vedere al securităţii şi al penetrabilităţii acesteia, dezvăluind care sunt riscurile la care informaţiile companiei sunt expuse.
Auditul nostru evaluează gradul de protecţie împotriva atacurilor din interiorul şi exteriorul sistemului, gradul de confidenţialitate şi politicile de securitate impuse în cadrul companiei, arhitectura sistemului şi modalitatea de monitorizare şi suport tehnic.

Auditul acoperă toate calculatoarele şi sistemele de comunicare aflate în proprietatea companiei dumneavoastră, sau operate de aceasta. Auditul acoperă de asemenea verificarea tuturor calculatoarelor şi a sistemelor de comunicare, care sunt prezente în sediul companiei, dar care pot să fie sau nu, în proprietatea sau administrarea companie dumneavoastră.

Tehnicile de testare folosite se bazează pe mai multe nivele interdependente, care asigură un realism în exploate a sistemului informatic. Nu ne limităm doar la clasicele teste de penetrare, ci folosim metode avansate, de inginerie socială, teste de penetrare din interior şi de penetrare fizică asupra sistemului dumneavoastră.

În urma auditului şi pe baza rezultatelor acestuia, se vor face recomandări beneficiarului pentru atingerea nivelului de securitate dorit.

_   _
_
_
© 2001 - 2004 S.C. yLabs S.R.L. Toate drepturile rezervate.