_ _ _ _ _ _   _
_
ylabs
_
 
_   _
_ banner banner _   _
_ _
acasa >> servicii >> proiectarea reţelelor
_
_ _

În urma experienţei noastre îndelungate în reţele, avem pregătirea necesară pentru a putea proiecta orice reţea, oricât de complexă ar fii, pentru a da randament maxim, asigurând de asemenea un cost de instalare şi executie optim. Dintre tipurile de retele, care le proiectam intră urmatoarele: reţele pe suport cabluri cupru (twisted-pair), fibră optică, radio, reţele electrice, cablu coaxial, sau mixte. La nivel de protocol proiectăm reţele de tip ethernet, ATM, SDH/SONET, 802.11a, 802.11b(+), 802.11g, HDLC, X.25, X10, etc.

La proiectarea unei reţele se iau in calcul o serie de aspecte, cum ar fi, de exemplu, cele precizate mai jos:

  • Analiza condiţiilor şi factorilor din areal
  • Inventarierea tehnicii de calcul
  • Alegerea echipamentelor şi optimizarea traseelor
  • Idetificare tehnologii şi oportunităţi pe piaţă pentru satisfacerea nevoilor clientului
  • Stabilire organigramă reţea
  • Stabilire configuraţie servere
  • Instruire personal pentru asigurarea securităţii şi integrităţii datelor
  • Stabilire proceduri de avarie
  • Instalare software
  • Stabilire politicilor de protecţie şi securitate a datelor
_   _
_
_
© 2001 - 2004 S.C. yLabs S.R.L. Toate drepturile rezervate.